ABAP Toolkit

O Toolkite

ABAP Toolkit je množinou metód / programov (vo všeobecnosti funkčných blokov kódu), ktoré zrýchlia vývoj v programovacom jazyku ABAP a pomôžu vývojárom v ich každodenných úlohách.

Mal by obsahovať základné stavebné bloky (napríklad: spracovanie správ, batch input, podpora pre WebDynpro) ako aj všeobecne použiteľné metódy jednotlivých modulov SAP R/3 (napríklad: FI – účtovanie dokladu, HR – spracovanie parametrov pre výberovú obrazovku PNP).

Na druhej strane, Toolkit by nemal obsahovať "aplikačne závislé" bloky kódu, tzn. založené na konkrétnej aplikácii alebo zákazníckej implementácii (napríklad: výpočet miezd, odpisov, špecifický report).

Aktuálne verzie komponentov

KomponentVerziaDátum vydaniaTransportná požiadavkaZáznam zmien
/TOOLKIT/CORE2.305.02.2020G9BK907771  
/TOOLKIT/CRYPTO2.205.02.2020G9BK907773  
/TOOLKIT/FI2.021.04.2017G9BK907336  
/TOOLKIT/HR2.205.02.2020G9BK907774  
/TOOLKIT/TOOLS2.105.02.2020G9BK907775  
/TOOLKIT/USAGE_STATS2.021.04.2017G9BK907339  
/TOOLKIT/WF1.005.02.2020G9BK907776  

Zrieknutie sa záruky / Disclaimer of warranty

ABAP Toolkit môže byť voľne distribuovaný, ale je poskytovaný bez akýchkoľvek garancií a záruk. Autor nie je zodpovedný za žiadne poškodenie či ľubovoľné straty spôsobené použitím (či zneužitím) ABAP Toolkitu.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.